תחומי עיסוק

דיני בנקאות

ליווי אנשים פרטיים וחברות בשלבים משבריים בהתנהלות מול בנקים וגופים פיננסיים אחרים, ובכלל זה ליווי וניהול שלבי המשא ומתן מול הגוף הפיננסי, דרך ניהול הליכים משפטיים בבתי משפט.

ייצוג חייבים בתביעות בנקים וייצוג בתביעות נגד בנקים, יחסי בנק – לקוח, התניית שירות בשרות, משכנתאות, ערבויות וכיוצ"ב.