תחומי עיסוק

דיני מקרקעין – עסקאות, שעבודים, מימושים, מיסוי מקרקעין, תכנון ובנייה

טיפול בכל מגוון העסקאות בנדל"ן בכל השלבים הרלוונטיים, החל מפעולות שגרתיות של רכישה, מכירה והשכרת נכסי נדל"ן (פרטיים ומסחריים), עובר להפשרות קרקעות, קידום תב"ע ועסקאות ייזום משותפות, וכלה בעסקאות קומבינציה במקרקעין עם תוכניות מתאר מאושרות.

ליווי פרויקטים מראשית שלבי היזום ועד שלבי המימוש של הפרויקט, לרבות טיפול בשמאויות מול הגורמים השונים, טיפול מול רשויות התכנון, טיפול מול מינהל מקרקעי ישראל, רישום עסקאות במרשמי המקרקעין ורישום בתים משותפים.

פעילויות משפטיות הנוגעות לתחום התכנון והבנייה ואיכות הסביבה, ולרבות הופעה בפני ועדות התכנון המקומיות והמחוזיות השונות, וועדות ערר, בית משפט מנהלי וכד'.