תחומי עיסוק

משפט מסחרי – עסקי

טיפול משפטי מקיף בהיבטים שונים של המשפט המסחרי הכלכלי בכלל, ובדיני תאגידים בפרט, החל מהשלבים הראשונים של יסוד והקמת מיזמים, חברות הזנק (סטארט אפ) ושותפויות.

ליווי משפטי שוטף וצמוד של הפעילות המסחרית של אותם תאגידים, הכולל ייעוץ בכל רבדי הפעילות העסקית הכוללת של הלקוח, ובכלל זה ייעוץ משפטי פנימי לחברה ולבעלי התפקידים השונים בחברה.

ניסוח חוזים מסחריים ועסקיים, מתן חוות דעת, סיוע בהתכתבויות בעלות אופי משפטי וטיפול בנושאים פנימיים הקשורים לניהול השוטף של התאגיד המיוצג, לרבות טיפול בנושאים הקשורים לדיני עבודה.

ליווי הליכי בדיקת נאותות (Due Diligence) לרכישת עסקים ופעילויות עסקיות בארץ ובחו"ל, וליווי צמוד של עסקאות הרכישה והמכירה.
ליווי מכרזים, וניהול הליכים משפטיים הקשורים בהם.

ייצוג וליווי של יזמים ומשקיעים בחברות הזנק (Start Up) החל מהשלבים הראשונים של ההמצאה, טיפול בהסכמי מייסדים, גיוס כספים, ניהול משא ומתן וייצוג בהסכמי השקעה.

טיפול בהליכי חדלות פירעון (פירוק, כינוסי נכסים, פשיטות רגל, הקפאות הליכים, הסדרי נושים וכיו"ב).

ניהול הליכי פירוק מרצון.