תחומי עיסוק

דיני עבודה

ליווי משפטי בשלב טרום חוזה העבודה וברגעי משבר ביחסי העבודה, הן מצד המעביד והן מצד העובד, תוך מתן התייחסות למשפט העבודה המתחדש כל העת, ומחייב התייחסות כיום גם לסוגיות הקשורות בקניין רוחני, זכויות יוצרים ופטנטים, הגבלות עיסוק וכד'.